+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / In case of trouble


Learn polish - In case of trouble
Learn polish - In case of trouble


English Polish
Can you help me, please? Mógłby mi pan pomóc?
I'm lost Zgubiłam się
What would you like? Co dla pana?
What happened? Co się stało?
Where could I find an interpreter? Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
Where is the nearest chemist's shop? Gdzie jest najbliższa apteka?
Can you call a doctor, please Mógłby pan wezwać lekarza?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Czy przyjmuje pani teraz jakieś leki?
a hospital Szpital
a chemist's Apteka
a doctor Doktor
Medical department Służby medyczne
I lost my papers Zgubiłam moje dokumenty
My papers have been stolen Skradziono mi moje dokumenty
Lost-property office Biuro Rzeczy Znalezionych
First-aid station Punkt pierwszej pomocy
Emergency exit Wyjście ewakuacyjne
The police Policja
Papers Dokumenty
Money Pieniądze
Passport Paszport
Luggage Bagaż
I'm ok, thanks Już dosyć! Nie, dziękuję!
Leave me alone! Proszę mnie zostawić w spokoju!
Go away! Proszę odejść!

Loecsen Print