+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Parting


Learn polish - Parting
Learn polish - Parting


English Polish
It's late, I have to go! Już późno! Muszę iść!
Shall we meet again? Moglibyśmy się znów spotkać?
Yes with pleasure Tak, z przyjemnością
This is my address Mieszkam pod tym adresem
Do you have a phone number? Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
Yes here you go Tak, proszę
I had a lovely time Było mi bardzo miło
Me too, it was a pleasure to meet you Mnie również, cieszę się, że cię spotkałem
We will see each other soon Zobaczymy się wkrótce
I hope so too Mam taką nadzieję!
Goodbye Do widzenia!
See you tomorrow Do jutra!
Bye! Cześć!

Loecsen Print