+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn polish - Transportation
Learn polish - Transportation


English Polish
Excuse me! I'm looking for the bus stop Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
How much is a ticket to Sun City?  Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
Where does this train go, please?  Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
Does this train stop at Sun City?  Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
When does the train for Sun City leave?  Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
When will this train arrive in Sun City?  Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
A ticket for Sun City, please Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
Do you have the train's time table? Czy ma pani rozkład jazdy pociągów?
Bus schedule Rozkład jazdy autobusów
Excuse me, which train goes to Sun City? Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
This one To ten pociąg
Thanks Dziękuję
Don't mention it, have a good trip! Nie ma za co. Miłej podróży!
The garage Serwis samochodowy
The petrol station Stacja benzynowa
A full tank, please Do pełna proszę
Bike Rower
Town centre Centrum miasta
Suburb Przedmieście
It is a city To duże miasto
It is a village To miasteczko
A mountain Góra
a lake Jezioro
The countryside Wieś

Loecsen Print