+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn vietnamese - Transportation
Learn vietnamese - Transportation


English Vietnamese
Excuse me! I'm looking for the bus stop Xin lỗi, tôi đang tìm bến xe buýt
How much is a ticket to Sun City?  Giá vé tới Thành phố Mặt trời là bao nhiêu ?
Where does this train go, please?  Cho hỏi tàu này đi tới đâu ?
Does this train stop at Sun City?  Tàu này có dừng ở Thành phố Mặt trời không ?
When does the train for Sun City leave?  Khi nào tàu đi Thành phố Mặt trời chạy ?
When will this train arrive in Sun City?  Khi nào tàu tới Thành phố Mặt trời ?
A ticket for Sun City, please Cho tôi một vé tàu tới Thành phố Mặt trời
Do you have the train's time table? Bạn có lịch tàu chạy không?
Bus schedule Giờ buýt
Excuse me, which train goes to Sun City? Cho hỏi tàu nào tới Thành phố Mặt Trời ?
This one Là tàu này
Thanks Cám ơn
Don't mention it, have a good trip! Không có gì. Chúc anh chơi vui vẻ !
The garage Trạm sửa xe
The petrol station Trạm xăng
A full tank, please Đầy bình
Bike Xe đạp
Town centre Trung tâm thành phố
Suburb Ngoại ô
It is a city Đây là một thành phố hơn
It is a village Đây là một ngôi làng
A mountain Một ngọn núi
a lake Một cái hồ
The countryside Nông thôn

Loecsen Print