Alfabeto (armeno)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Ha una camera libera?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Bicchiere
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Una birra
  Play
 • Դ > Դանակ > Un coltello
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Da quando sei qui?
  Play
 • Զ > Զրո > Zero
  Play
 • Ը > Ընթրիք > La cena
  Play
 • Թ > Թեյ > Del tè
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > A che ora parti ?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Di che nazionalità sei?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > È una buon'idea
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Crostaceo
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Buon compleanno!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
  Play
 • Հ > Հազար > Mille
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Il menu per favore!
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Con pasta
  Play
 • Յ > Յոթ > Sette
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > È a casa sua
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Sabato
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Di dove sei ?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Di niente. Buon Viaggio
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Uscita di sicurezza
  Play
 • Ջ > Ջուր > Acqua
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Il ristorante
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > È un paese
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Sessanta
  Play
 • Տ > Տաս > Dieci
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Vuoi uscire stasera?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Documenti
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Il centro città
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Posto di soccorso
  Play