Traduzione / Taxi


Corso giapponese - Taxi
Corso giapponese - Taxi
www.loecsen.com

Italiano Giapponese
Taxi! タクシー! - takushī 
Dove vuole andare? どちらまで行かれますか? - dochira made ikare masu ka ?
Vado alla stazione 駅に行きたいのですが - eki ni iki tai no desu ga
Vado all'hotel Giorno e Notte 日夜ホテルに 行きたいのですが - nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
Mi puo' portare all'aeroporto? 空港までお願いできますか? - kūkō made onegai deki masu ka ?
Puo' prendere i miei bagagli? 荷物を お願いできますか? - nimotsu wo onegai deki masu ka?
È lontano da qui ? ここから遠いですか? - koko kara tōi desu ka?
No è vicino いいえ、すぐ近くです - iie, sugu chikaku desu
Sì è un po' più lontano はい、少し遠いです - hai, sukoshi tōi desu
Quanto costa? いくら かかりますか? - ikura kakari masu ka?
Mi porti qui per favore ここまで お願いします - koko made onegai shimasu
A destra 右です - migi desu
A sinistra 左です - hidari desu
Dritto 真っ直ぐです - massugu desu
È qui ここです - koko desu
È di là あちらです - achira desu
Alt! ストップ! - stoppu!
Faccia con comodo ゆっくりでいいですよ - yukkuri de ii desu yo
Mi puo' fare una ricevuta per favore? 領収書を お願いできますか? - ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
9.5/10 (81 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti